część główna - bawełna 100% (drelich), boki - bawełna 100%